செய்தி

அக்டோபர் 21 முதல் 23, 2019 வரை, எத்தியோப்பியாவின் வேளாண் அமைச்சின் ஒப்புதலையும் ஒப்புதலையும் ஹெபி டெபாண்ட் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆய்வுக் குழு மூன்று நாள் தள ஆய்வு மற்றும் ஆவண மதிப்பாய்வை நிறைவேற்றியது, மேலும் எத்தியோப்பியாவின் விவசாய அமைச்சின் WHO-GMP மேலாண்மைத் தேவைகளை ஹெபி டெபாண்ட் பூர்த்தி செய்ததாக நம்பினார், மேலும் உயர் மதிப்பீட்டை வழங்கினார். ஏற்றுக்கொள்ளும் பணி வெற்றிகரமாக முடிந்தது!

dku (2)

எத்தியோப்பியன் வேளாண் அமைச்சகத்தால் இந்த ஆலை வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டிருப்பது, ஹெபீ டெபாண்டின் உற்பத்தி வசதிகள், தர மேலாண்மை அமைப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவை சர்வதேச WHO-GMP தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப அமைந்திருப்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் இது எத்தியோப்பியன் அரசாங்கத்தால் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு, சர்வதேச ஏற்றுமதி வணிகத்திற்கான அடித்தளம், நிறுவனத்தின் சர்வதேச மேம்பாட்டு இலக்குகளை பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் உள்நாட்டு சந்தையில் பொருட்களின் விற்பனைக்கு தரமான உத்தரவாதம் அளித்தல் மற்றும் உற்பத்தியின் பிராண்ட் செல்வாக்கை மேம்படுத்துதல்.


இடுகை நேரம்: மே -28-2020